ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА
БАЛКАНСКИТЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ

На 1 и 2 декември 2007 г. в София се състоя Втората конференция на балканските комунистически и работнически партии. В работата на конференцията участваха Комунистическата организация на Гърция (КОЕ), Марксистко-ленинската комунистическа партия на Турция/Северен Кюрдистан (МLKP), Маоистката комунистическа партия от Турция/Северен Кюрдистан (МКР), Партия „Рада” от Сърбия (Partija Rada), Българска работническа партия-комунисти (БРП-к) и Движение за съпротива „23 септември” (виж нашия доклад).
Другарят Йоргос Ципрас от КОЕ изнесе доклад за дейността на Балканската конференция от създаването й през 2005 г. до днес. В него беше казано, че 90-те години бяха времето, когато империалистите напълно колонизираха Балканите и всякъкви връзки между балканските комунисти, като изключим гръцките и турските, бяха прекъснати. Ето защо създаването на Балканската конференция беше стъпка в обнадеждаващата посока. Представителите на другите партии също споделиха мнението, че досега Балканската конференция е направила малки, но ценни стъпки и това дава надежда че в бъдеще антиимпериалистическата борба на Балканите ще се засилва. Беше взето решение през следващата година да се организират семинари в различните балкански страни, които да разгледат проблемите, свързани с национализма и шовинизма на Балканите, оценка на социалистическото строителство в балканските страни и др. В края беше приета и заключителна декларация, чийто текст в скоро време ще можете да намерите на нашият сайт, а също и други материали на Балканската конференция. Предвижда се в най-скоро време материалите от Конференцията да бъдат отпечатани в отделна брошура.

начало