ПОБЕДА НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ „ТЮРК ТЕЛЕКОМ”

Работниците от „Тюрк Телеком”, проведоха упорита 44-дневна стачка във всички градове на Турция и Северен Кюрдистан и победно я прекратиха на 28 ноември 2007г. Работниците от „Тюрк Телеком”, 23 400 на брой, проведоха своята първа стачка от 45 години насам. Те стачкуваха въпреки буржоазната медийна антиработническа пропаганда, въпреки извършените арести, нападенията и полицейския терор. Стачката беше подкрепена с акции на солидарност от работници в различни отрасли, студенти и представители на останалите трудещи се слоеве.
Най-важната точка в постигнатото споразумение между ръководството на „Тюрк Телеком” и профсъюза „Хабер-Иш” предвижда заплатите на работниците да бъдат увеличени с 10% през първата година след стачката и 6.5% през втората в съответствие с нивото на инфлацията. Договорено е и връщането на работа на уволнените по време на стачката работници.
Работниците от „Тюрк Телеком” отпразнуваха победата с песни, танци и скандирания: „Работниците, които се борят, побеждават!”, „Да живее нашата организирана борба!”, „Ние сме работници, ние сме прави, ние ще победим!” и др. В направените от работниците изказвания беше подчертано, че заслуга за победата на тази стачка има цялата работническа класа на Турция и Северен Кюрдистан.

 

начало