ПЕСНИ

Парапуновата

Чавдарци

Партизан се за бой стяга

Ален мак

Дружна песен днес да екне!

Бойци на трудовий народ

Тъмна е мъгла паднала

Партизански спомен

Песен за Страхил

Свири, хармонико

Шумете, дебри и балкани

Марш на варненските политзатворници

Песен за Иван Козарев - първият български партизанин

Тих, бял Дунав

Ясен месец веч изгрява...

Върви, народе възродени

Песен за Васил Левски

Пушка пукна на Илинден

Слушай как шумят шумите...

Хайдушка (по Вапцаров)

Мера според мера (по Яворов)

4 май 1903г.(песен за Гоце Делчев)

 

Красная гвардия (изп.Ал.Харчиков)

Venceremos (изп. група "Ешелон")

 

Песни за Червената армия

Песни за Сталин

Песни за Че Гевара