„КОЙ И КАК ВЗРИВИ СССР?”

Излезе от печат (издателска къща „Нов Свят”) книгата на украинския комунист Феликс Горелик „Кой и как взриви СССР?”. В книгата върху основата на изобилен исторически материал се описват стъпка по стъпка процесите и събитията, чрез които беше разрушена съветската държава. Изобличава се несравнимото лицемерие на героите на „перестройката” – Горбачов, Елцин, Шеварднадзе, Яковлев и т.н., разривът между думите за „повече социализъм” и действителните намерения на тези господа. В това отношение книгата на Горелик може да бъде изключително полезна особено за по-младите читатели, които не познават отблизо технологията на грандиозната измама и невижданите манипулации, с чиято помощ беше ликвидирана социалистическата система.
Когато става въпрос обаче за причините, които направиха възможен този разрушителен развой на нещата, струва ни се, че има още какво да се желае и книгата на Горелик е само едно добро начало за по-широки дискусии в средите на комунистите. Преди всичко авторът като че ли не отчита в пълна степен вредите, които нанесе хрушчовистката идеология и подобно на много други комунисти, въпреки високата положителна оценка, която дава на Сталин, неволно се придържа към опростенчески, ненаучни, анти-диалектически схващания, които бяха внедрени в партията и в общественото съзнание от Хрушчов и неговите съидейници. В действителност от средата на 50-те години на миналия век марксистко-ленинската теория за общественото развитие беше систематично (макар, може би, неусетно) подменена от възгледи, отговарящи на особените интереси на партийната номенклатура. Това се отнася, според нас, до въпроси като:
- отричане на класовата борба в периода на социализма; Никита Хрушчов утвърди схващането, че възможността за изостряне на класовата борба при социализма била измислица на Сталин, че класовата борба всъщност неотклонно затихвала, че поради това държавата на диктатурата на пролетариата трябвало да се замени с общонародна държава и т.н. (В книгата на Горелик правомерността на тази хрушчовистка теза въобще не се поставя под съмнение, не й е отделено почти никакво внимание, сякаш такъв проблем въобще не съществува или е несъществен);
- ръководната роля на комунистическата партия; в периода на хрушчовизма на мястото на марксистко-ленинската теория (великолепно представена от Сталин във „Въпросите на ленинизма”) за диалектиката на отношенията между революционен авангард и широки народни маси бяха утвърдени крайно примитивни схващания за връзката между партия и народ, нещо, което намери израз в логическия и правен абсурд на чл.1 от живковата конституция и в чл.6 на конституцията на СССР от 1973 г. (по този въпрос Ф.Горелик стои по-скоро на хрушчовистки позиции и на едно място в книгата даже се опитва да хвърли съмнение върху основополагащия принцип на историческия материализъм, че народните маси са творецът на историята);
- националния въпрос при социализма; хрушчовистите пренебрегваха изключителната сложност и деликатност на този проблем, не се полагаха необходимите усилия за неговото правилно решаване в изменящите се условия и, както е известно, именно национализмът стана ударната сила на контрареволюцията при разрушаване на социалистическата система.
По тези три въпроса беше извършена дълбока промяна в разбиранията след като Хрушчов оглави партията, и именно поради тази причина партията постепенно загуби своя марксистко-ленински характер, загуби връзката си с масите, движението за социализъм и комунизъм остана без ръководител, загуби ориентация и стана лесна плячка на контрареволюционери и мошеници от рода на Горбачов и неговия антураж.
Независимо от посочените критични бележки книгата „Кой и как взриви СССР?” представлява изключителна ценност и, както беше отбелязано, е добра основа за плодотворни дискусии в бъдеще. Тя може да бъде намерена (на цена 5 лв.) в книжарницата в двора на Софийския университет, в книжарница „Знание” на ул.„Христо Георгиев”6 (срещу задния вход на Софийския университет), в книжарницата на Народната библиотека „Кирил и Методий” и в „Български книжици” (до градинката пред „Кристал”), или чрез сайта на Движението (на цена 4 лв.).

ЗАБЕЛЕЖКА:
Движение за съпротива „23 септември” смята да проведе в най-скоро време задълбочена дискусия върху книгата на Ф.Горелик, след което ще представим и по-обширна рецензия. А що се отнася до трите незадоволително разгледани според нас въпроса (за класовата борба изобщо и при социализма по-специално; за марксисткото понятие „ръководна роля на партията”; за отношенията между нациите и етносите при социализма), планираме да издадем три отделни брошури с различни материали, като очакваме по този начин да провокираме по-широка обществена дискусия с цел в крайна сметка да се стигне до разкриване и преодоляване на неправилните схващания, които доведоха до рухването на социалистическия строй.начало