БОРБАТА НА МЛАДЕЖТА НА БАЛКАНИТЕ

СРЕЩУ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА КАПИТАЛА,

ЗА БЕЗПЛАТНО И ОБЩОДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕПрез последната година младежкото съпротивително движение на Балканите получи сериозно развитие. То беше провокирано от опитите на буржоазията в балканските страни да задълбочи навлизането на капиталистическите пазарни отношения в образователната система, да превърне образованието в стока, от която едни (капиталистите) да трупат печалби, а други (децата на народа) все повече и повече да бъдат лишавани. Младежта на Балканите обаче доказа с ред свои акции, че няма да е толкова лесно да бъде лишена от такова основно човешко право, каквото е правото на безплатно и общодостъпно образование.
Ноември-декември 2006г. сръбските студенти окупираха Белградския университет в знак на протест срещу налагането на пазарни отношения във висшето образование: „Знанието не е стока”, „Ние учим – те печелят”, „Не на таксите” – зад тези лозунги се обединиха повече от 17 000 сръбски студенти.
През февруари-март 2007г. с многохилядни демонстрации (най-голямата от които беше в Атина на 22 февруари – 40 000 души!), с окупацията на повече от 300 факултета и подкрепени от университетските преподаватели, гръцките студенти защитиха своето право на безплатно и общодостъпно образование, гарантирано от конституцията (чл.16). Гръцката буржоазия и нейните господари от Европейския съюз не можаха да наложат планираната промяна на чл.16, която би им позволила създаването и на частни университети в Гърция. „Няма да мине” – скандираха гръцките студенти – и наистина благодарение на тяхната задружна борба правото им на безплатно и общодостъпно образование беше запазено.
През април-май 2007г. студентите в България също оказаха съпротива (макар и в по-малки размери, отколкото в Сърбия и Гърция) срещу опитите на правителството да продължи започналата приватизация на образованието в България. Серия от публични акции и особено митингът от 11 май в София допринесе да се даде т.нар. „финансова автономия” на университетите, означаваща рязко намаляване на държавните субсидии, превръщане на учебните заведения в търговски дружества и в крайна сметка – двойно или тройно вдигане на студентските такси за следване.
През ноември 2007г. младежта от Турция и Северен Кюрдистан също проведе серия от протестни акции. Ето краткото съобщение за тях, което бе публикувано в сайта www.priziv.org : “На 6 ноември 2007г. в редица градове на Турция и Северен Кюрдистан ( Истанбул, Адана, Бурса, Измир, Анкара, Малатия, Коджаели, Самсун, Антеп и др.) студенти и ученици са организирали протестни демонстрации срещу „Съвета за висше образование” (YOK) – буржоазно-фашистка репресивна институция, създадена на 6 ноември 1980г. от турските фашистки превратаджии. YOK е мразен от младежта в Турция и Северен Кюрдистан заради потискането от него на свободата на словото и на организирането на студентите и учениците. Ето защо на поредната годишнина от създаването му младежта в Турция и в Северен Кюрдистан е излязла с искания:
- за безплатно образование, за свобода на словото, действията и организирането в университетите;
- училището да не е повече нито затвор, нито търговска фирма, а да бъде свободно и общодостъпно;
- против полицейското присъствие в университетите;
- за научно и демократично образование на майчин език;
- за обединение на младежта от всички националности (турци, кюрди, араби, лази и др.) срещу фашистката институция YOK;
- „Ние защитаваме нашето бъдеще. Ние ще премахнем YOK”;
- Солидарност със стачкуващите работници от турската компания „Телеком”;
- против мръсната война и шовинизма, за братство между народите (има се предвид подготвяната от турското правителство и армията окупация на Северен Ирак, т.е. на Южен Кюрдистан);

Десетки учащи се са били арестувани. Много от тях ще бъдат съдени заради акцията от 6 ноември”.

Най-важният резултат от борбата на младежта на Балканите обаче беше, че в хода на нейната мобилизация възникнаха или укрепнаха младежки революционни организации като Прогресивна студентска общност „Доситей Обрадович” (Сърбия), Лява схема (Гърция), Комунистическа младежка организация и Федерация на младежта (Турция), Студентско-ученическо движение „Призив за образование” (България). Всички тези организации са антикапиталистически, антифашистки, антимилитаристки; те са за безплатно и общодостъпно образование; те са ангажирани в борбата срещу общественозначими социални недъзи и неправди (например учащите в Турция заклеймиха мръсната война на буржоазната държава срещу кюрдския народ и подкрепиха стачкуващите работници от „Тюрк Телеком”; в България бяха подкрепени стачкуващите учители и подложеното под полицейска окупация във връзка с кризата с боклука население на софийския квартал „Суходол”) и т.н.
Най-обнадеждаващото е, че и в България вече повече от половин година съществува инициатива за създаване на Организация на учащите се в България”. За нея може да се научи повече на интернет-сайта на Студентско-ученическо движение „Призив за образование” www.priziv.org . Тук ние публикуваме една листовка, която от тази есен се разпространява по университети и училища:

„ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАЩИТЕ СЕ
В БЪЛГАРИЯ

Защо такава организация е необходима?
- защото учащите се в България вече дълги години са лишени от своя организация – разните студентски и ученически „съвети”, „съюзи” и „парламенти” не изразяват техните интереси, а ги предават и продават в интерес на антинародни политически и бизнес среди;
- защото поради липса на такава организация антинародните политически и бизнес среди са извършили, вършат и ще продължат да вършат крупни престъпления в сферата на образованието ( въвеждане на платено образование, въвеждане на платени учебници, корупция в академичните и студентски съвети, липса на отчетност относно предвидените за нуждите на образованието изразходвани средства и др.)
- защото без наличието на такава организация все по-широки слоеве от българската младеж ще бъдат принудени да се отказват от конституционно гарантираното им право на безплатно образование. Това на свой ред ще означава, че българското общество ще произвежда все повече и повече неграмотни и апатични роби, и все по-малко Хора с активна гражданска позиция, склонни към участие в обществено полезна дейност.
Ние сме против:
- приватизацията и платеното образование;
- безотчетността и безотговорността на образователните институции (министерски, университетски, училищни и др.)
- ниските заплати на заетите в образователната сфера и ниските стипендии на учащите се;
- високите цени на учебниците и учебните пособия;
- повсеместната, съзнателно налагана малокултурност и неграмотност сред учащите и заетите в образователната система.
Ние сме за:
- БЕЗПЛАТНО И ОБЩОДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ!
- високи заплати и стипендии, и строг контрол на самите учащи върху парите, отпускани за образование;
- рязко повишаване качеството на предлаганото от учебните заведения образование;
- рязко подобряване на състоянието на материалната база, при която се осъществява процесът на обучение;
- безплатни учебници и субсидии за храна за всички учащи се.

ВКЛЮЧИ СЕ В ИНИЦИАТИВАТА!

ТИ ИМАШ ПРАВО НА СВОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!”

Движение за съпротива „23 Септември” подкрепи възникналата инициатива. Наши членове участват активно в дейността на тази студентско-ученическа група. Ние призоваваме и всички останали учащи се, които приемат написаното в листовката, да се включат в Инициативата.


 

начало