ЗА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Вълко ЧЕРВЕНКОВ

Какво значи да ръководиш?
Да ръководиш – това значи да знаеш повече, да умееш по-добре от другите, да виждаш по-далече, да предвиждаш събитията, да ги предвиждаш още тогава, когато те са в зародиш, в тенденция.
Да ръководиш – това значи внимателно да се прислушваш към гласа на масите, да изучаваш, както казва другарят Сталин, практиката на борбата на масите, като в тази практика проверяваш правилността на партийната политика.
Да ръководиш – това значи да учиш масите, но и да си способен да се учиш от тях, да завоюваш тяхното доверие не чрез гола команда, а чрез убеждение, облекчавайки им възможността от собствен опит да разберат правилността на партийната политика.
Да ръководиш – това значи да печелиш съюзници, да ги зачиташ и да се считаш с тях, да ги сплотяваш около себе си, да им помагаш да се издигнат до позициите на Партията, до равнището на партийното съзнание. Само така може да се спечели подкрепата на масите, тяхната готовност за решителна борба в името на социализма.
Да ръководиш – това не значи да мислиш, че всичко знаеш, както често постъпват някои наши другари.
Да ръководиш – това значи да учиш, но и непременно да се учиш. Хора, които вирят нос, които не убеждават, а командват, не са достойни да носят великото звание член на Комунистическата партия. Със собствената си работа, със знанията си, с подхода и умението си да убеждаваш и сплотяваш, с примера си на образцова работа да станеш авторитет за масите, да те слушат, да те уважават, да ти вярват – и ти да им вярваш, и те на тебе да вярват, да съществува едно истинско взаимно доверие – това значи да ръководиш.

/ из доклада пред юнския разширен пленум на ЦК - „Резултатите от изборите за народни съвети и съдебни заседатели и Българската комунистическа партия” от 11 юни 1949 г/

начало