Сталин за свободата на печата в СССР

/из беседа с чуждестранни работнически делегации, 5 ноември 1927 г./

ВЪПРОС: Защо няма свобода на печата в СССР?

СТАЛИН: За каква свобода на печата говорите вие? Свобода на печата за коя класа — за буржоазията или за пролетариата? Ако става дума за свобода на печата за буржоазията, такава няма и няма да има у нас, докато съществува диктатура на пролетариата. А ако става дума за свобода за пролетариата, аз трябва да кажа, че вие не ще намерите друга държава в света, в която да съществува такава всестранна и широка свобода на печата, каквато съществува в СССР.

Свободата на печата за пролетариата не е празна дума. Без добри печатници, добри домове на печата, без открити организации на работническата класа, от най-тесните до най-широките, обхващащи милионите на работническата класа, без най-широка свобода на събранията не може да има свобода на печата.

Вгледайте се в условията на живота в СССР, обиколете работническите райони, и вие ще разберете, че най-добрите печатници, най-добрите домове на печата, цели фабрики за хартия, цели заводи за мастила, необходими за печата, огромни дворци за събрания, всичко това и много друго, необходимо за свободата на печата на работническата класа, се намира изцяло и напълно в разпореждане на работническата класа и трудещите се маси. Това именно ние наричаме свобода на печата за работническата класа. У нас няма свобода на печата за буржоазията.

У нас няма свобода на печата за меншевиките и есерите, които представляват у нас интересите на разбитата и свалена буржоазия. Но какво чудно има в това? Ние никога не сме поемали задължението да дадем свобода на печата на всички класи, да ощастливим всички класи. Вземайки властта през Октомври 1917 г., болшевиките открито говореха, че тази власт е власт на една класа, власт на пролетариата, която ще потиска буржоазията в интереса на трудещите се маси от града и селото, които представляват подавляващото мнозинство от населението на СССР.

Как може след всичко това да се иска от пролетарската диктатура свобода на печата за буржоазията? 

начало