Й.В.СТАЛИН ЗА АНТИСЕМИТИЗМА

Отговор на едно запитване на Еврейската телеграфна агенция в Америка

Отговарям на Вашето запитване.
Националният и расовият шовинизъм е отживелица на човеконенавистническите нрави, присъщи на периода на канибализма. Антисемитизмът, като крайна форма на расовия шовинизъм, е най-опасната отживелица на канибализма.
Антисемитизмът е изгоден за експлоататорите като гръмоотвод, който избавя капитализма от удара на трудещите се. Антисемитизмът е опасен за трудещите се като лъжлива пътека, която ги отклонява от правилния път и ги води в джунглите. Затова комунистите, като последователни интернационалисти, не могат да не бъдат непримирими и заклети врагове на антисемитизма.
В СССР антисемитизмът се преследва най-строго със закон като явление, дълбоко враждебно на Съветския строй. Активните антисемити се наказват по законите на СССР със смърт.

12 януари 1931г.

/по Й.Сталин – „Съчинения”,София, 1952г., т.13, стр.25/


 

начало