СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО В ТВОРБИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

Скулптура

/Представените творби са взети от албума "Социалистическото строителство в творбите на българските художници", София 1954 г./

Методи Измирлиев - "Димитровградчанка"

Николай Шмиргела - "Бригадир"

Дона Бояджиева - "Обмяна на опит между ударници"

Христо Симеонов - "Към ТКЗС"

Христо Симеонов - "Наша руда"

Павлина Романска - "След мирен труд"

Благой Илиев - "Социалистическо животновъдство"

Ана Далчева - "Ограмотяване"

Иван Иванов - "Смяна миньори"

Петър Куцаров - "Работник огняр"

Иван Иванов - "Към рабфак"

Стою Тодоров - "Героят на социалистическия труд Ал.Русинов"

Стефан Стоимиров - "Стоян Модев - стругар скоростник"

Елена Роберт и Пенка Минчева - "Картуш за партийния дом"

Стефана Бояджиева - "Борба за високи добиви"

Младен Миладинов - "Каральов и Фердо Стоименов"

Надя Костова - "Първи стъпки"

Вълчо Кадиев - "Георги Димитров сред бригадирите"

 

начало