СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО СТРОИТЕЛСТВО В ТВОРБИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

Графика

/Представените творби са взети от албума "Социалистическото строителство в творбите на българските художници", София 1954 г./

Веселин Стайков - "Производствено съвещание - Димитровград"

Веселин Стайков - "Производствено съвещание в горско стопанство"

Илия Петров - "В локомотивновагонния завод "Г.Димитров"

Георги Пенчев - "Донка Панайотова - герой на социалистическия труд"

Георги Герасимов - "Леярна"

Юли Минчев - "Строеж"

Никола Златев - "Росстрой"

Петрана Клисурова - "Строеж на партийния дом"

Павел Вълков - "Помощ от Съветския съюз"

Иванка Костуркова - "ТКЗС - Бобошево"

Евтим Томов - "Оран"

Мана Парпулова - "Илюстрация към романа "МТС" от А.Гуляшки"

начало