Балада за Септември

Елегия

Загоре

Майчини жалби

Мама Драгана спираше

Недей гука през септември

Пиле хвърка над полята

Пиринска песен

Септемврийска Загорска

Цяла се гора раззеленила