ЦЕЛТА НА ВОЙНАТА Е ДА УНИЩОЖИМ ВОЙНАТА

Мао Цзе-дун

Развитието на човешкото общество ще доведе при последна сметка и при това в недалечно бъдеще до унищожаването на войната – това чудовищно взаимно изтребление на човечеството. Но за унищожаване на войната има само едно средство и то се състои в това, да се борим с война против войната: с революционната война против контрареволюционната война, с революционната национална война против контрареволюционната национална война, с революционната класова война против контрареволюционната класова война. Всички войни в историята се делят само на две категории – на справедливи и несправедливи. Ние сме за справедливите войни, против несправедливите войни. Всички контрареволюционни войни са несправедливи, всички революционни войни – справедливи. Край на епохата на войните в историята на човечеството ще бъде сложен чрез нашите ръце, и войната, която водим, безспорно е част от тази последна война. Обаче войната, която ни предстои, без съмнение ще бъде същевременно част от най-голямата и най-жестоката от войните. Над нас е надвиснала опасността от най-голямата и най-жестоката несправедлива контрареволюционна война и по-голямата част от човечеството ще бъде унищожена, ако ние не издигнем знамето на справедливата война. Знамето на справедливата война на човечеството – това е знамето на спасението на човечеството; знамето на справедливата война в Китай – това е знамето на спасението на Китай. Войната, която ще води огромното мнозинство от човечеството и огромното мнозинство от китайския народ, ще бъде, без всякакво съмнение, справедлива война, дело на най-голяма слава, средство за спасение от гибел цялото човечество, за спасение на Китай; тя ще бъде мост, по който човечеството ще премине в нова историческа епоха. Когато в хода на своето развитие човешкото общество стигне до унищожението на класите, до унищожението на държавата, тогава няма да има никакви войни – нито контрареволюционни, нито революционни, нито несправедливи, нито справедливи. Това ще бъде епоха на вечен мир за човечеството. Изучавайки законите на революционната война, ние изхождаме от стремежа да бъдат унищожени всички войни. В това се състои разликата между комунистите и представителите на всички експлоататорски класи.

1936 г. 

начало