Грижата за човека

/Из спомените на М.Гръбчева „В името на народа”/

Грижата за човека – това бе най-характерната, най-ярката черта на комунистите през нелегалния период. Отзивчивостта към чуждите болки и радости, готовността да помогнат и услужат, себеотрицанието и жертвеността, ето онези качества, които като магнит привличаха работниците към ремсистите и комунистите, които ги налагаха като признати от всички ръководители.
Аз бях най-обикновено неграмотно селско момиче, лишено от майчина обич и топлота, без близки, без приятели. Аз дори не смеех да мечтая за семейство, когато ме потърси и прие в своето велико семейство партията, която замени и майчината ласка, и бащината грижа, която ми вдъхна вяра и сигурност, която ме научи да мечтая, която разкри пред мен нечувани и невиждани перспективи. Но аз приличах на децата- годиначета, едва бях се научила да пристъпвам, а ми предстоеше да се надпреварвам с бързия ход на времето, сама да стана учител на още непрогледналите мои братя и сестри.
Грижата за човека, за всеки човек поотделно, малък или голям – все едно, – ето основния нравствен закон за партийните работници от онези години, когато за правдивите думи на партията, разнасяни с шепот по сутерени и тавани, буржоазната държава щедро раздаваше затвори и бесилки... 

начало