АНАРХИЗЪМ И СОЦИАЛИЗЪМ

В. И. ЛЕНИН

Тезиси:
1)Анархизмът за 35-40 години ( Бакунин и Интернационалът от 1866-) от своето съществуване ( а от Щирнер много повече години) не даде нищо освен общи фрази против експлоатацията.
Тези фрази се говорят повече от 2000 години. Липсва а) разбиране на причините за експлоатацията; б) разбиране на развитието на обществото, което води към социализъм; в) разбиране на класовата борба като творческа сила за осъществяване на социализма.
2)Разбиране на причините на експлоатацията. Частната собственост като основа на стоковото стопанство. Обществено собственост върху средствата за производство. Nil[1] при анархизма.
Анархизмът е обърнат наопаки буржоазен индивидуализъм. Индивидуализмът като основа на целия мироглед на анархизма.
Защита на дребната собственост и на дребното стопанство върху земята.
Keine Majoritat[2] .
Отричане на обединяващата и организираща сила на властта.
3) Неразбиране развитието на обществото – ролята на едрото производство – развитието на капитализма в социализъм.
Анархизмът – рожба на отчаянието. Психология на дерайлиралия интелигент или босяк, а не на пролетария
4)Неразбиране на класовата борба на пролетариата.
Глупаво отричане на политиката в буржоазното общество.
Неразбиране ролята на организацията и възпитанието на работниците.
Пенкилери от едностранчиви средства, откъснати от общата връзка.
5) Какво даде в най-новата история на Европа анархизмът, който някога господстваше в латинските страни?
- няма никаква доктрина, революционно учение, теория.
- раздробяване на работническото движение.
- пълно fiasco в опитите за революционно движение ( прудонизмът 1871, бакунизмът 1873) .
- подчинение на работническата класа на буржоазната политика под формата на отричане на политиката.

Написано през 1901г.

[1] Nil-Nihil-нищо

[2] Keine Majoritat – никакво мнозинство (т.е. отричане от анархистите подчинението на малцинството на мнозинството)

.
начало