ОБРАЗЪТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

В БЪЛГАРСКОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ИЗКУСТВО

Люба Паликарева – „Георги Димитров между печатарските работници – 1906 г.”


Олга и Георги Богданови – „Г.Димитров докладва пред ЦК на БРСДП и ОРСС за железничарската стачка – 1906г.”

Кина Гошева – „Заседание на Работническия синдикален съвет – 1911г.”

Ненко Балкански – „Г.Димитров в затвора – 1918г.”

Асен Василев – „Г.Димитров с пернишките миньори на манифестация в столицата – 24 май 1911г.”


Стела Райнова – Величка Белиева – „Събрание пред стачка – 1918г.”


Иван Петров – „Погребение на бездомниците – август 1919г.”


Марин Георгиев – „Г.Димитров и В.Коларов начело на Септемврийското въстание във Фердинанд – 1923г.”


Проф. Илия Петров – Иван Мандов – „Героят от Лайпциг”


Сергей Петров – „Максим Горки и Г.Димитров – 1934г.”


Веселин Томов – „Г.Димитров между работници”

Никола Мирчев – „Слънце над Родината”


Лиляна Дичева – „Г.Димитров сред работническата младеж”

Бойчо Григоров – „Г.Димитров във Военното училище – клетва на курсантите”

Борис Данков – „Манифестация по случай 5-ия конгрес на БКП”

Петър Петров – „Сталин и Г.Димитров”


Димитър Кандимиров – Кирил Казанаклиев – „Г.Димитров и ветеран от Шипка”

Георги Гергов – „Пред високите пещи”


Вълчо Кадиев – „Г.Димитров между бригадири” (релеф)

Йордан Гешев – „Г.Димитров и Енвер Ходжа – 1948г.”


Христо Фицов – „Г.Димитров с миньор”


Александър Стаменов – Борис Иванов – „Г.Димитров и В.Червенков”


начало