БЪДИ ГОТОВ!

Чакай само сигнала, другарю!
Сега вече можеш да спреш:
спри машините ти, угаси разкалената пещ;
нека празни останат заводи, депа,
работилници, фабрики, гари, гаражи:
чакай само сигнала, другарю!
В часовника само внимавай,
додето стрелката покаже
XII.
Тогава
- в тоя ден -
отдай се
- цял и червен -
червен на великата правда:
парабелум, картечница, брадва
- цял и червен -
в първия ден на гнева.