ВЪЗХВАЛА НА УЧЕНИЕТО

Бертолт Брехт

Учи най-простите неща! За тези,
чието време е дошло,
никога не е късно да се учат.
Почни от А, Б! Това не е достатъчно, обаче
почни от него. Не се оставяй да те лъжат.
Почни! Ти трябва да разбираш всичко!
Ти трябва да управляваш.
Учете, изгнаници!
Затворници, учете!
Учете, шестдесетгодишни!
Вие трябва да управлявате.
Ходете на училище, бездомници!
Усвоявайте знанията, премръзнали!
Гладуващи, залягайте над книгата – тя също е оръжие.

Вие ще управлявате.
Не се страхувай да питаш, другарю.
Не се оставяй да те залъгват,
сам всичко проверявай!
Това, което сам не си разбрал,
наистина не го разбираш.
Прегледай сметката,
ти трябва да я плащаш!
Посочи полицая на пост и попитай:
„Тоя какво прави тук?“
Ти трябва да управляваш.

1931 г. 

начало