Възхвала на революционера

Бертолт Брехт

Когато се увеличава гнетът,
много хора се обезсърчават,
но неговата смелост расте.

Той организира борбата
за отнетия грош, за чашата чай
и за държавната власт.

Той пита частната собственост:
„Откъде идваш ти?“
Той пита възгледите:
„Кому служите вие?“

Там, където винаги се мълчи,
той взема думата.
Там, където господства гнетът
и става въпрос за съдбините,
той назовава нещата със истинските им имена.

Където седне на маса,
сяда недоволството до него,
залъкът нагарча
и стените стават тесни.

Накъдето го подгонят, натам
тръгва и бунтът, а и там,
откъдето го прокудят, остава
непокорството.

1931 г. 

начало