Песен за солидарността

Бертолт Брехт

О, народи по земята,
тръгвайте в единен марш!
Нашата борба е свята
и светът ще бъде наш!

Тръгвайте и помнете:
единството ражда мощта!
Честити или клети,
тръгвайте и помнете
солидарността!

Хора от различни раси,
спрете дивите вражди!
Нека да споим с потта си
свят по-хубав от преди!

Тръгвайте и помнете:
единството ражда мощта!
Честити или клети,
тръгвайте и помнете
солидарността!

В името на идеала
влезте в дружния ни строй!
Който другите проваля,
себе си проваля той!

Тръгвайте и помнете:
единството ражда мощта!
Честити или клети,
тръгвайте и помнете
солидарността!

Богаташите се радват
на разкола между нас
и враждата проповядват,
за да бъдат все на власт.

Тръгвайте и помнете:
единството ражда мощта!
Честити или клети,
тръгвайте и помнете
солидарността!

Пролетарии, народи,
съединявайте се, в крак!
Нека правдата ни води
срещу класовия враг!

Тръгвайте и помнете:
единството ражда мощта!
Честити или клети,
тръгвайте и помнете
солидарността!


 

начало