БОРБАТА НА АЛБАНСКИТЕ МИНЬОРИ В БУЛКИЗА

Преди 1990г. мината в Булкиза (Албания) за хромова руда е била ключово за албанската икономика предприятие. Създадено през 1948г., то скоро започва да дава хляб на 12 хиляди работници, а също и да осигурява 32-37% от националния доход на страната. Годишно са се добивали 485 хиляди тона хромова руда, което е поставяло Албания на първо място в Европа и на трето място в света по износ на този важен за тежката и леката промишленост продукт. Мината се е използвала още за научно-геоложки проучвания, а също така и с трудово-превъзпитателна цел за криминално проявени лица (при това срещу солидно заплащане, даващо възможност на последните да издържат цялото си семейство и дори да си построят жилище!).
След реставрацията на капитализма в Албания през 1990г. държавните инвестиции за мината рязко спадат, което води до рязък спад на производството, до рязко влошаване на условията на труд и до рязкото съкращаване на трудещите се в предприятието: от 12 000 на 1200 до 2001г.! През 2001г. мината е отдадена на концесия за 30 години на италианска фирма, която допълнително съкращава трудещите се от 1200 на 660! В това време двата работнически синдиката не са направили нищо за защита правата на работниците – профсъюзните лидери са били подкупени с хотели и хижи, направени по времето на социализма за работниците и заграбени впоследствие от нововъзникналата буржоазия. Въпреки предателството на синдикатите, през лятото на 2007г. работниците са организирали 25-дневна стачка с искане за 50% увеличаване на заплатите и с искане за подобряване на условията на труд (с оглед на зачестилите инциденти, довели до тежки контузии и дори до смъртни случаи в мината именно поради отказа на концесионерите да дават пари за подобряване на условията на труд). Стигнало се е и до гладна стачка, но въпреки това исканията на работниците са останали без отговор – и там както в повечето бивши социалистически страни работниците продължават да са лишени от свои истински професионални и политически класови организации, и това обуславя тяхното безсилие в класовата борба. Героичният албански народ обаче не веднъж в своята най-нова история е доказвал, че може да се бори организирано и успешно със своите врагове – вътрешни и външни, и това ни дава надежда, че там работниците няма да останат задълго „сираци” откъм организации, каквито са в момента.


начало