ЗАЯВЛЕНИЕ

Според информацията, с която разполагаме, лицата Милен Илиев и Боян Расате разработват проект за изграждане на „национално обединение” с нацистка ориентация. Във връзка с това заявяваме:
1. Смятаме подобни намерения за политически безпринципни, вредни, абсурдни.
2. Сваляме напълно доверието си от Милен Илиев, който никога не е бил член на „23 септември”, но в миналото е участвал в някои от инициативите, организирани от нас.
3. По въпроса за „национално обединение” смятаме следното:

За единство в борбата за независимост

Загубата на национална независимост поражда необходимостта от създаване на широко обединение на патриотичните и прогресивни сили за спасяване на нашата Родина. Комунистите, като най-последователни патриоти, активно ще участват в изграждането на обединение, което да работи за постигането на ясни и конкретни цели. Такива цели днес са:

На първо място, прекратяване на членството на България в НАТО. Участието в този военен съюз, предвождан от САЩ, превръща страната ни в съучастник в авантюрите и престъпленията на най-агресивните и реакционни сили в света, което носи огромен риск от въвличането ни в нови войни и от нови национални катастрофи. Затова отношението към НАТО е пробен камък за истински патриотизъм.

На второ място, прекратяване на членството на България в ЕС. Не може да има независимост без премахване безразделното господство на институциите на ЕС и на чуждия финансов капитал върху икономическия и политически живот в нашата страна. Господството на чуждия капитал е причината както за икономическата криза, така и за опасността кризата да прерасне в икономическа катастрофа. Единственият начин за предотвратяване на тази опасност е икономическа и политическа независимост, и решителни мерки за регулиране на националното стопанство в интерес на българските граждани.

За да бъдат постигнати горните цели, е необходимо:

• Единство на българските патриоти, които осъзнават опасността, надвиснала над Родината, независимо от техния етнически произход и религия.

Абсолютно недопустимо е участието в патриотичното обединение на фашистки, расистки, шовинистични, сепаратистки и други реакционни партии и организации, тъй като те са основният инструмент за разпалване на етнически и религиозни конфликти, за борба срещу патриотичните и прогресивни сили вътре в страната, както и за разпалване на конфликти със съседните народи, като по този начин тласкат страната ни към национална катастрофа.

• Подкрепа за всички демократични и прогресивни движения в света, които се противопоставят срещу господството на транснационалните корпорации.

• Защита и разширяване на демократичните права и социалните придобивки на нашия народ.

София, 13 февруари 2012 г. 

начало