ВСЕРУСКА АКЦИЯ НА РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ

На 14 октомври 2007г. в цяла Русия се проведе протестна акция в защита на правата на работническите профсъюзи и против репресиите срещу работнически активисти. Акцията е била организирана от съвместен Организационен комитет, включващ в себе си руски комунистически организации (АКМ, РКСМ(б), СКМ, РКРП и др.) и работнически профсъюзни организации ( профсъюз „Защита”, на летците, на заводите „Форд”, на пощенските работници, на железопътните работници и др.). Лозунгите, издигнати от демонстрантите бяха подчертано анти-изборни: „Стачка, а не избори”, „И да гласуваме и да не гласуваме – от наше име вече са решили кой ще бъде избран”, „Стачкувай, а не гласувай” и т.н. Работниците са защитили в своите изказвания правото да се организират и да се борят. Те са издигнали лозунги като: „Долу ръцете от профсъюзите!”, „Работници, обединявайте се”, „Против полицейския произвол!”, „Стачката не е ектсремизъм, а наше право!”, „Когато сме единни, ние сме непобедими!” и др. По всеобщо мнение акцията е допринесла за укрепване на идеята за възможността и необходимостта от съвместни действия между левите сили в Русия, а също е показала на руските работници, че те не са сами в своята класова борба срещу капитала.
начало