Ленин относно „работникът няма отечество”

Из писмо на Ленин до Инес Арманд, 20.11.1916г.

„Работникът няма отечество” – това значи, че

1) неговото икономическо положение не е национално, а интернационално;
2) неговият класов враг е интернационален;
3) условията за неговото освобождение – също;
4) интернационалното единство на работниците е по-важно от националното;

Значи ли това, произтича ли оттук, че не трябва да се воюва, когато става въпрос за чуждо национално иго? Да или не?
Войната на колониите за освобождение?
Ирландия против Англия?
А въстанието (националното) нима не е защита на отечеството?

 

начало