РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС

В.И.Ленин

Русия е пъстра в национално отношение страна. Правителствената политика, политиката на помешчиците, подкрепяни от буржоазията, е пропита изцяло от черносотнически национализъм.

Тази политика е насочена със своето острие против болшинството от народите в Русия, които съставят болшинството на нейното население. А заедно с това надига глава буржоазният национализъм на другите нации (полската, еврейската, украинската, грузинската и т.н.), стараейки се да отвлече работническата класа чрез национална борба или чрез борба за национална култура от нейните велики световни задачи.

Националният въпрос иска ясна постановка и решение от страна на всички съзнателни работници.

Когато буржоазията се бореше за свобода заедно с народа, заедно с трудещите се, тя защитаваше пълната свобода и пълното равноправие на нациите. Напредналите страни, Швейцария, Белгия, Норвегия и др., ни дават образец за това, как мирно си живеят заедно или мирно се отделят една от друга свободните нации при истински демократически строй.

Сега буржоазията се бои от работниците, търси съюз с пуришкевичевци, с реакцията, предава демократизма, защитава угнетяването или неравноправието на нациите, развращава работниците с националистически лозунги.

Само пролетариатът защитава в наши дни истинската свобода на нациите и единството на работниците от всички нации.

За да могат разните нации да живеят заедно, свободно и мирно или да се разделят (когато това им е по-удобно), образувайки разни държави, за това е необходим пълен демократизъм, защитаван от работническата класа. Нито една привилегия, нито за една нация, нито за един език! Ни най-малко потискане, ни най-малка несправедливост към националното малцинство! – ето принципите на работническата демокрация.

Капиталистите и помешчиците желаят на всяка цена да разединят работниците от разните нации, а най-силните от мира сего си живеят великолепно заедно като акционери на „доходни" милионни „предприятия" (като ленските мини) – и православните, и евреите, и русите, и германците, и поляците, и украинците, всички, които имат капитал, дружно експлоатират работниците от всички нации.

Съзнателните работници са за пълното единство на работниците от всички нации във всички и всякакви просветителни, професионални, политически и т.н. работнически организации. Нека господа кадетите да се позорят с отричане или намаляване равноправието на украинците. Нека буржоазията от всички нации да се утешава с лъжливите фрази за национална култура, за национални задачи и т.н. и др.т.

Работниците не ще се оставят да бъдат разединени с никакви сладки думи за национална култура или „национално-културна автономия". Работниците от всички нации ще защитават дружно, заедно, в общи организации, пълната свобода и пълното равноправие – залог за истинска култура.

Работниците създават в целия свят своя, интернационална култура, която отдавна подготвяха проповедниците на свободата и враговете на потисничеството. На стария свят, на света на националното потисничество, на националните ежби или националното обособяване, работниците противопоставят новия свят на единството на трудещите се от всички нации, в който няма място нито за една привилегия, нито за най-малкото потискане на човек от човека.

„Правда" бр. 106, 10 май 1913 г. 

начало