КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РУСИЯ!

Временното правителство е съборено. Държавната власт премина в ръцете на органа на Петроградския съвет на работническите и войнишките депутати – Военно-революционния комитет, който стои начело на петроградския пролетариат и гарнизон.

Делото, за което се бори народът: незабавно предлагане на демократичен мир, отменяване на помешчическата собственост върху земята, работнически контрол над производството, създаване на Съветско правителство, това дело е осигурено.

Да живее революцията на работниците, войниците и селяните!

Военно-революционен комитет
при Петроградския съвет
на работническите и
войнишките депутати

25 октомври 1917 г., 10 часа сутринта

/по текста на вестник „Рабочий и Солдат” от 25 октомври(7 ноември)1917г./


начало