ЮЛИУС ФУЧИК ЗА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ МОРАЛ

Един от славните героични борци за щастието на народа, за комунизма, чешкият писател Юлиус Фучик в произведението си „Защо обичаме нашия народ?“ пише:

Ние, комунистите, обичаме живота. И поради това, желаейки да прокараме път за живот действително свободен, пълен и радостен, без да се замисляме, жертваме себе си, защото животът на колене, животът в окови, в робия, раболепие – това даже не е живот, а недостойно за човека вегетиране.
Ние, комунистите, обичаме човека и поради това, без да се колебаем, се отказваме от своите собствени тясно лични интереси в името на това, че свободният, здрав, радостен човек най-после ще получи достойно място под слънцето.
Ние, комунистите, обичаме свободата. И поради това, без да се замисляме нито минута, се подчиняваме на най-строгата дисциплина на армията на другаря Ленин, за да постигнем свобода за цялото човечество.
Ние, комунистите, обичаме творческия труд, творческото бъдеще на човечеството, и поради това, без да се колебаем, разрушаваме онова и само онова, което препречва пътя на великите творчески сили на човека.
Ние, комунистите, обичаме мира и поради това воюваме. Ние воюваме с всички причини на войните, воюваме за такова устройство на света, при което не би могъл да се появи престъпник, способен да изпрати на смърт милиони.
Ние, комунистите, обичаме своя народ. Ние знаем: не може да има свободно човечество, докато дори и един народ се намира под гнета на друг. И ние не щадим нито сили, нито своя живот в борбата за пълно освобождение на своя народ, за да живее той като равен сред равните, свободно сред свободните народи на света.

 

начало